Curve

ArbitraryProfile.Curve property

Profili oluşturmak için kullanılan Eğri

public Curve Curve { get; set; }

Ayrıca bakınız