CShape

CShape class

Parametrelerle tanımlanan IFC uyumlu C-şekilli profil. Profilin merkez konumu, sınırlama kutusunun ortasındadır.

public class CShape : ParameterizedProfile

yapıcılar

İsimTanım
CShape()OluşturucusuCShape

Özellikleri

İsimTanım
Depth { get; set; }Profilin derinliğini alır veya ayarlar.
Excluded { get; set; }Dışa aktarma sırasında bu varlığın hariç tutulup tutulmayacağını alır veya ayarlar.
Girth { get; set; }Çevre uzunluğunu alır veya ayarlar.
InternalFilletRadius { get; set; }Dahili radyus yarıçapını alır veya ayarlar.
virtual Name { get; set; }Adı alır veya ayarlar.
ParentNode { get; set; }İlk üst düğümü alır veya ayarlar, eğer ilk üst düğüm ayarlanırsa bu varlık diğer üst düğümlerden ayrılır.
ParentNodes { get; }Tüm üst düğümleri alır, bir varlık geometri örneği için birden çok üst düğüme eklenebilir
Properties { get; }Tüm özelliklerin koleksiyonunu alır.
Scene { get; }Bu nesnenin ait olduğu sahneyi alır
WallThickness { get; set; }Duvarın kalınlığını alır veya ayarlar.
Width { get; set; }Profilin genişliğini alır veya ayarlar.

yöntemler

İsimTanım
FindProperty(string)Özelliği bulur. Dinamik bir özellik olabilir (CreateDynamicProperty/SetProperty tarafından oluşturulmuştur) veya yerel özellik (adıyla tanımlanır)
GetBoundingBox()Nesne uzayı koordinat sisteminde geçerli varlığın sınırlayıcı kutusunu alır.
override GetEntityRendererKey()Oluşturucuda kayıtlı varlık oluşturucunun anahtarını alır
override GetExtent()Kapsamı x ve y boyutunda alır.
GetProperty(string)Belirtilen özelliğin değerini alın
RemoveProperty(Property)Dinamik bir özelliği kaldırır.
RemoveProperty(string)name ile tanımlanan belirtilen özelliği kaldırın
SetProperty(string, object)Belirtilen özelliğin değerini ayarlar

Ayrıca bakınız