LShape

LShape class

Parametrelerle tanımlanan IFC uyumlu L-şekilli profil.

public class LShape : ParameterizedProfile

yapıcılar

İsim Tanım
LShape() OluşturucusuLShape

Özellikleri

İsim Tanım
Depth { get; set; } Profilin derinliğini alır veya ayarlar.
EdgeRadius { get; set; } Kenarın yarıçapını alır veya ayarlar.
Excluded { get; set; } Dışa aktarma sırasında bu varlığın hariç tutulup tutulmayacağını alır veya ayarlar.
FilletRadius { get; set; } Radyusun yarıçapını alır veya ayarlar.
virtual Name { get; set; } Adı alır veya ayarlar.
ParentNode { get; set; } İlk üst düğümü alır veya ayarlar, eğer ilk üst düğüm ayarlanırsa bu varlık diğer üst düğümlerden ayrılır.
ParentNodes { get; } Tüm üst düğümleri alır, bir varlık geometri örneği için birden çok üst düğüme eklenebilir
Properties { get; } Tüm özelliklerin koleksiyonunu alır.
Scene { get; } Bu nesnenin ait olduğu sahneyi alır
Thickness { get; set; } Sabit duvarın kalınlığını alır veya ayarlar.
Width { get; set; } Profilin genişliğini alır veya ayarlar.

yöntemler

İsim Tanım
FindProperty(string) Özelliği bulur. Dinamik bir özellik olabilir (CreateDynamicProperty/SetProperty tarafından oluşturulmuştur) veya yerel özellik (adıyla tanımlanır)
GetBoundingBox() Nesne uzayı koordinat sisteminde geçerli varlığın sınırlayıcı kutusunu alır.
override GetEntityRendererKey() Oluşturucuda kayıtlı varlık oluşturucunun anahtarını alır
override GetExtent() Kapsamı x ve y boyutunda alır.
GetProperty(string) Belirtilen özelliğin değerini alın
RemoveProperty(Property) Dinamik bir özelliği kaldırır.
RemoveProperty(string) name ile tanımlanan belirtilen özelliği kaldırın
SetProperty(string, object) Belirtilen özelliğin değerini ayarlar

Ayrıca bakınız