GetEntityRendererKey

Profile.GetEntityRendererKey method

Oluşturucuda kayıtlı varlık oluşturucunun anahtarını alır

public override EntityRendererKey GetEntityRendererKey()

Ayrıca bakınız