TrapeziumShape

TrapeziumShape class

Parametrelerle tanımlanan IFC uyumlu Yamuk şekli.

public class TrapeziumShape : ParameterizedProfile

yapıcılar

İsim Tanım
TrapeziumShape() OluşturucusuTrapeziumShape

Özellikleri

İsim Tanım
BottomXDim { get; set; } X ekseni boyunca ölçülen alt çizginin kapsamını alır veya ayarlar.
Excluded { get; set; } Dışa aktarma sırasında bu varlığın hariç tutulup tutulmayacağını alır veya ayarlar.
virtual Name { get; set; } Adı alır veya ayarlar.
ParentNode { get; set; } İlk üst düğümü alır veya ayarlar, eğer ilk üst düğüm ayarlanırsa bu varlık diğer üst düğümlerden ayrılır.
ParentNodes { get; } Tüm üst düğümleri alır, bir varlık geometri örneği için birden çok üst düğüme eklenebilir
Properties { get; } Tüm özelliklerin koleksiyonunu alır.
Scene { get; } Bu nesnenin ait olduğu sahneyi alır
TopXDim { get; set; } x ekseni boyunca ölçülen üst çizginin kapsamını alır veya ayarlar.
TopXOffset { get; set; } Üst satırın başlangıcından alt satıra kadar olan uzaklığı alır veya ayarlar.
YDim { get; set; } Y ekseni boyunca ölçülen üst ve alt çizgiler arasındaki mesafeyi alır veya ayarlar.

yöntemler

İsim Tanım
FindProperty(string) Özelliği bulur. Dinamik bir özellik olabilir (CreateDynamicProperty/SetProperty tarafından oluşturulmuştur) veya yerel özellik (adıyla tanımlanır)
GetBoundingBox() Nesne uzayı koordinat sisteminde geçerli varlığın sınırlayıcı kutusunu alır.
override GetEntityRendererKey() Oluşturucuda kayıtlı varlık oluşturucunun anahtarını alır
override GetExtent() Kapsamı x ve y boyutunda alır.
GetProperty(string) Belirtilen özelliğin değerini alın
RemoveProperty(Property) Dinamik bir özelliği kaldırır.
RemoveProperty(string) name ile tanımlanan belirtilen özelliği kaldırın
SetProperty(string, object) Belirtilen özelliğin değerini ayarlar

Ayrıca bakınız