Depth

TShape.Depth property

Web’in uzunluğunu alır veya ayarlar.

public double Depth { get; set; }

Ayrıca bakınız