BlendFactor

BlendFactor enumeration

Karışım faktörü piksel aritmetiğini belirtir.

public enum BlendFactor

değerler

İsimDeğerTanım
Zero0Karışım faktörü vec4(0)
One1Karışım faktörü vec4(1)
SrcColor2Karışım faktörü şudur: src.rgba
OneMinusSrcColor3Karışım faktörü vec4(1) - src.rgba
DstColor4Karışım faktörü dst.rgba
OneMinusDstColor5Karışım faktörü vec4(1) - dst.rgba
SrcAlpha6Karışım faktörü vec4(src.a)
OneMinusSrcAlpha7Karışım faktörü vec4(1 - src.a)
DstAlpha8Karışım faktörü vec4(dst.a)
OneMinusDstAlpha9Karışım faktörü vec4(1 - dst.a)
ConstantColor10Karışım faktörü c’dir, burada c şurada belirtilir:BlendColor
OneMinusConstantColor11Karışım faktörü vec4(1) - c’dir, burada c şurada belirtilirBlendColor
ConstantAlpha12Karışım faktörü vec4(ca)‘dır, burada c şurada belirtilir:BlendColor
OneMinusConstantAlpha13Karışım faktörü vec4(1 - ca)‘dır, burada c şurada belirtilir:BlendColor
SrcAlphaSaturate14Karışım faktörü min(src.a, 1 - dst.a) ‘dir

Ayrıca bakınız