DrawOperation

DrawOperation enumeration

Oluşturulacak ilkel türler

public enum DrawOperation

değerler

İsim Değer Tanım
Points 0 Puan
Lines 1 Çizgiler
LineStrip 2 Çizgi şeritleri
Triangles 3 Üçgenler
TriangleStrip 4 Üçgen şeritler
TriangleFan 5 Üçgen fan

Ayrıca bakınız