EntityRendererKey

EntityRendererKey class

Kayıtlı varlık oluşturucunun anahtarı

public sealed class EntityRendererKey

yapıcılar

İsimTanım
EntityRendererKey(string)OluşturucusuEntityRendererKey

yöntemler

İsimTanım
override ToString()EntityRendererKey

Ayrıca bakınız