GLSLSource

GLSLSource class

GLSL içindeki gölgelendiricilerin kaynak kodu

public sealed class GLSLSource : ShaderSource

yapıcılar

İsimTanım
GLSLSource()Default_Constructor

Özellikleri

İsimTanım
ComputeShader { get; set; }Hesaplama gölgelendiricisinin kaynak kodunu alır veya ayarlar.
FragmentShader { get; set; }Parça gölgelendiricisinin kaynak kodunu alır veya ayarlar.
GeometryShader { get; set; }Geometri gölgelendiricisinin kaynak kodunu alır veya ayarlar.
VertexShader { get; set; }Köşe gölgelendiricisinin kaynak kodunu alır veya ayarlar

yöntemler

İsimTanım
DefineInclude(string, string)GLSL kaynak kodunda #include için sanal dosya tanımlayın

Ayrıca bakınız