IBuffer

IBuffer interface

Oluşturmada kullanılan tüm yönetilen arabelleklerin temel arabirimi

public interface IBuffer : IDisposable

Özellikleri

İsimTanım
Size { get; }Bu ara belleğin bytes cinsinden boyutu

yöntemler

İsimTanım
LoadData(byte[])Verileri mevcut arabelleğe yükleyin

Ayrıca bakınız