IIndexBuffer

IIndexBuffer interface

Dizin arabelleği, işlem hattının oluşturulmasında kullanılan geometriyi açıklar.

public interface IIndexBuffer : IBuffer

Özellikleri

İsimTanım
Count { get; }Bu arabellekteki dizin sayısını alır.
IndexDataType { get; }Her öğenin veri türünü alır.

yöntemler

İsimTanım
LoadData(int[])Dizin verilerini yükle
LoadData(short[])Dizin verilerini yükle
LoadData(TriMesh)Dizin verilerini şuradan yükleyin:TriMesh
LoadData(uint[])Dizin verilerini yükle

Ayrıca bakınız