ITextureUnit

ITextureUnit interface

ITextureUnit GPU ve CPU arasında paylaşılan bellekteki bir dokuyu temsil eder ve gölgelendirici tarafından örneklenebilir, buradaTexture yalnızca harici bir dosyaya referansı temsil eder. Daha fazla ayrıntı bulunabilir https://en.wikipedia.org/wiki/Texture_mapping_unit

public interface ITextureUnit : IDisposable

Özellikleri

İsimTanım
Depth { get; }Bu dokunun yüksekliğini alır, 3B olmayan doku için her zaman 1.
Height { get; }Bu dokunun yüksekliğini alır.
Magnification { get; set; }Büyütme için filtre modunu alır veya ayarlar.
Minification { get; set; }Küçültme için filtre modunu alır veya ayarlar.
Mipmap { get; set; }mipmap için filtre modunu alır veya ayarlar.
Scale { get; set; }UV koordinatının ölçeğini alır veya ayarlar.
Scroll { get; set; }UV koordinatının kaydırmasını alır veya ayarlar.
Type { get; }Bu doku biriminin türünü alır.
UWrap { get; set; }Dokunun U koordinatı için sarma modunu alır veya ayarlar.
VWrap { get; set; }Dokunun V koordinatı için sarma modunu alır veya ayarlar.
Width { get; }Bu dokunun genişliğini alır.
WWrap { get; set; }Dokunun W koordinatı için sarma modunu alır veya ayarlar.

Ayrıca bakınız