PolygonMode

PolygonMode enumeration

Çokgen rasterleştirme modu

public enum PolygonMode

değerler

İsimDeğerTanım
Point0Çokgen kontrol noktaları noktalar olarak çizilir.
Line1Çokgenin sınır kenarları çizgi parçaları olarak çizilir.
Fill2Çokgenin içi dolduruldu.

Ayrıca bakınız