RendererVariableManager

RendererVariableManager class

Bu sınıf, işlemede kullanılan değişkenleri yönetir

public abstract class RendererVariableManager

Özellikleri

İsimTanım
CameraPosition { get; set; }Kameranın dünya koordinat sistemindeki konumu
DepthBias { get; set; }Gölge eşleme için derinlik sapması, varsayılan değer 0.001
MatrixLightSpace { get; set; }Işık alanı dönüşümü için matris
MatrixProjection { get; set; }Projeksiyon dönüşümü için matris
MatrixView { get; set; }Görünüm dönüşümü için matris
MatrixViewProjection { get; }Görünüm ve projeksiyon dönüşümü için matris.
MatrixWorld { get; }Dünya dönüşümü için matris
MatrixWorldNormal { get; }Normali nesneden dünya alanına dönüştürmek için matris.
MatrixWorldViewProjection { get; }Dünya görüşü ve projeksiyon dönüşümü için matris
ShadowCaster { get; set; }Dünya koordinat sisteminde gölge tekerinin konumu
Shadowmap { get; set; }Gölge eşleme için kullanılan derinlik dokusu
ViewportSize { get; }Görüntü alanının boyutu, pixel olarak ölçülür
WorldAmbient { get; }Görünüm alanında tanımlanan ortam rengi.
WorldTime { get; }Saniye cinsinden süre

Ayrıca bakınız