StencilAction

StencilAction enumeration

Şablon testi eylemleri

public enum StencilAction

değerler

İsimDeğerTanım
Keep0Geçerli değeri koru
Zero1Şablon arabelleği değerini 0 olarak ayarlar
Replace2Şablon arabelleğini, içinde tanımlandığı yerde referans olarak ayarlarStencilReference
Increment3Geçerli şablon arabellek değerini artırır, maksimum değere sabitler.
IncrementWrap4Geçerli şablon arabellek değerini artırır ve maksimum değere ulaştığında sıfıra kaydırır.
Decrement5Geçerli şablon arabellek değerini artırır, 0. değerine sabitler
DecrementWrap6Geçerli şablon arabellek değerini azaltır ve sıfıra ulaştığında maksimum değere kaydırır.
Invert7Bit düzeyinde geçerli şablon arabellek değerini tersine çevirir.

Ayrıca bakınız