AlphaSource

AlphaSource enumeration

Dokunun alfa kanalı içerip içermediğini tanımlar.

public enum AlphaSource

değerler

İsimDeğerTanım
None0texture içinde alfa tanımlı değil
PixelAlpha1Alfa, pikselin alfa kanalı tarafından tanımlanır
FixedValue2Alfa, şu şekilde tanımlanan sabit bir değerdir:Alpha

Ayrıca bakınız