LambertMaterial

LambertMaterial()

Yeni bir örneğini başlatırLambertMaterial sınıf.

public LambertMaterial()

Ayrıca bakınız


LambertMaterial(string)

Yeni bir örneğini başlatırLambertMaterial sınıf.

public LambertMaterial(string name)
ParametreTipTanım
nameStringİsim

Ayrıca bakınız