Transparency

LambertMaterial.Transparency property

Saydamlık faktörünü alır veya ayarlar. Faktör, 0(0%, tamamen opak) ile 1(100%, tamamen şeffaf) arasında olmalıdır. Herhangi bir geçersiz faktör değeri sabitlenecektir.

public double Transparency { get; set; }

Mülk değeri

Şeffaflık faktörü.

Ayrıca bakınız