GetEnumerator

Material.GetEnumerator method

Numaralandırıcının dahili doku yuvalarını numaralandırmasını sağlar.

public IEnumerator<TextureSlot> GetEnumerator()

Ayrıca bakınız