MapDiffuse

Material.MapDiffuse field

Şurada kullanılır:SetTexture dağınık doku eşlemesi atamak için.

public const string MapDiffuse;

Ayrıca bakınız