MapEmissive

Material.MapEmissive field

Şurada kullanılır:SetTexture bir yayıcı doku eşlemesi atamak için.

public const string MapEmissive;

Ayrıca bakınız