MapNormal

Material.MapNormal field

Şurada kullanılır:SetTexture normal bir doku eşlemesi atamak için.

public const string MapNormal;

Ayrıca bakınız