ToString

Material.ToString method

Nesneyi string olarak biçimlendirir

public override string ToString()

Geri dönüş değeri

nesne dizesi

Ayrıca bakınız