Diffuse

PbrSpecularMaterial.Diffuse property

Malzemenin dağınık rengini alır veya ayarlar, varsayılan değer (1, 1, 1)

public Vector3 Diffuse { get; set; }

Ayrıca bakınız