PhongMaterial

PhongMaterial()

Yeni bir örneğini başlatırPhongMaterial sınıf.

public PhongMaterial()

Ayrıca bakınız


PhongMaterial(string)

Yeni bir örneğini başlatırPhongMaterial sınıf.

public PhongMaterial(string name)
ParametreTipTanım
nameStringİsim

Ayrıca bakınız