ReflectionColor

PhongMaterial.ReflectionColor property

Yansıma rengini alır veya ayarlar.

public Vector3 ReflectionColor { get; set; }

Mülk değeri

Yansıma.

Ayrıca bakınız