Shininess

PhongMaterial.Shininess property

Parlaklığı alır veya ayarlar; bu, aynasal vurgunun boyutunu kontrol eder. Yansıtıcı formül: SpecularColor * SpecularFactor * (N nokta H) ^ Shininess

public double Shininess { get; set; }

Mülk değeri

Parlaklık.

Ayrıca bakınız