SpecularFactor

PhongMaterial.SpecularFactor property

Yansıtıcı faktörü alır veya ayarlar. Aynasal formülü: SpecularColor * SpecularFactor * (N nokta H) ^ Shininess

public double SpecularFactor { get; set; }

Ayrıca bakınız