Texture

Texture class

Bu sınıf, dokuyu harici bir dosyadan tanımlar.

public class Texture : TextureBase

yapıcılar

İsimTanım
Texture()Yeni bir örneğini başlatırTexture sınıf.
Texture(string)Yeni bir örneğini başlatırTexture sınıf.

Özellikleri

İsimTanım
Alpha { get; set; }texture öğesinin varsayılan alfa değerini alır veya ayarlar.AlphaSource dır-dirPixelAlpha Varsayılan değer 1.0’dır, geçerli değer aralığı 0 ile 1 arasındadır
AlphaSource { get; set; }Dokunun alfa kanalını tanımlayıp tanımlamadığını alır veya ayarlar. Varsayılan değerNone
Content { get; set; }Dokunun ikili içeriğini alır veya ayarlar. Gömülü doku içeriği isteğe bağlıdır, bu eksikse kullanıcı dokuyu harici dosyadan yüklemelidir.
EnableMipMap { get; set; }Bu texture için mipmap etkinleştirilmişse alır veya ayarlar
FileName { get; set; }İlişkili doku dosyasını alır veya ayarlar.
MagFilter { get; set; }Büyütme filtresini alır veya ayarlar.
MinFilter { get; set; }Küçültme için filtreyi alır veya ayarlar.
MipFilter { get; set; }mip düzeyinde örnekleme için filtreyi alır veya ayarlar.
virtual Name { get; set; }Adı alır veya ayarlar.
Properties { get; }Tüm özelliklerin koleksiyonunu alır.
UVRotation { get; set; }texture öğesinin dönüşünü alır veya ayarlar
UVScale { get; set; }UV ölçeğini alır veya ayarlar.
UVTranslation { get; set; }UV çevirisini alır veya ayarlar.
WrapModeU { get; set; }U. içindeki doku sarma modlarını alır veya ayarlar
WrapModeV { get; set; }V. içindeki doku sarma modlarını alır veya ayarlar
WrapModeW { get; set; }W. içindeki doku sarma modlarını alır veya ayarlar

yöntemler

İsimTanım
FindProperty(string)Özelliği bulur. Dinamik bir özellik olabilir (CreateDynamicProperty/SetProperty tarafından oluşturulmuştur) veya yerel özellik (adıyla tanımlanır)
GetProperty(string)Belirtilen özelliğin değerini alın
RemoveProperty(Property)Dinamik bir özelliği kaldırır.
RemoveProperty(string)name ile tanımlanan belirtilen özelliği kaldırın
SetProperty(string, object)Belirtilen özelliğin değerini ayarlar
SetRotation(double, double)UV dönüşünü ayarlar.
SetScale(double, double)UV ölçeğini ayarlar.
SetTranslation(double, double)UV çevirisini ayarlar.

Ayrıca bakınız