Alpha

TextureBase.Alpha property

texture öğesinin varsayılan alfa değerini alır veya ayarlar.AlphaSource dır-dirPixelAlpha Varsayılan değer 1.0’dır, geçerli değer aralığı 0 ile 1 arasındadır

public double Alpha { get; set; }

Ayrıca bakınız