TextureSlot

TextureSlot class

Doku yuvasıMaterial , malzeme örneği aracılığıyla numaralandırılabilir.

public class TextureSlot

Özellikleri

İsimTanım
SlotName { get; }Bu dokunun nereye sınırlanacağını gösteren yuva adı.
Texture { get; }Malzemeye sınırlanacak doku.

Ayrıca bakınız