SlotName

TextureSlot.SlotName property

Bu dokunun nereye sınırlanacağını gösteren yuva adı.

public string SlotName { get; }

Ayrıca bakınız