BoundingBox

BoundingBox structure

Eksen hizalı sınırlayıcı kutu

public struct BoundingBox

yapıcılar

İsim Tanım
BoundingBox(Vector3, Vector3) Verilen minimum ve maksimum köşe ile sonlu bir sınırlayıcı kutu başlat
BoundingBox(double, double, double, double, double, double) Verilen minimum ve maksimum köşe ile sonlu bir sınırlayıcı kutu başlat

Özellikleri

İsim Tanım
Center { get; } Sınırlayıcı kutunun merkezi.
Extent { get; } Sınırlayıcı kutunun kapsamını alır.
Maximum { get; } Sınırlayıcı kutunun maksimum köşesi
Minimum { get; } Sınırlayıcı kutunun minimum köşesi
Size { get; } Sınırlayıcı kutunun boyutu

yöntemler

İsim Tanım
static FromGeometry(Geometry) Verilen geometriden bir sınırlayıcı kutu oluşturun
override Equals(object) İki nesnenin eşit olup olmadığını belirler
override GetHashCode() Bu instance için hash kodunu döndürür
override ToString() Sınırlayıcı kutunun dize temsilini alır.
operator * multiple için operatör aşırı yüklemesi

Alanlar

İsim Tanım
static readonly Infinite Sonsuz sınırlayıcı kutu
static readonly Null Boş sınırlayıcı kutu

Ayrıca bakınız