BoundingBox2D

BoundingBox2D structure

için eksen hizalı sınırlayıcı kutuVector2

public struct BoundingBox2D

yapıcılar

İsim Tanım
BoundingBox2D(Vector2, Vector2) Verilen minimum ve maksimum köşe ile sonlu bir sınırlayıcı kutu başlat

Özellikleri

İsim Tanım
Extent { get; } Sınırlayıcı kutunun kapsamını alır.
Maximum { get; } Sınırlayıcı kutunun maksimum köşesi
Minimum { get; } Sınırlayıcı kutunun minimum köşesi

yöntemler

İsim Tanım
Merge(BoundingBox2D) Yeni kutuyu geçerli sınırlayıcı kutuyla birleştirir.
Merge(Vector2) Yeni kutuyu geçerli sınırlayıcı kutuyla birleştirir.
override ToString() Sınırlayıcı kutunun dize temsilini alır.

Alanlar

İsim Tanım
static readonly Infinite Sonsuz sınırlayıcı kutu
static readonly Null Boş sınırlayıcı kutu

Ayrıca bakınız