DummyFileSystem

DummyFileSystem class

Okuma/yazma işlemleri yapay işlemlerdir.

public class DummyFileSystem : FileSystem

yapıcılar

İsim Tanım
DummyFileSystem() Default_Constructor

yöntemler

İsim Tanım
virtual Dispose() Dosya sistemini atın ve kaynaklarını serbest bırakın.
override ReadFile(string, IOConfig) Bağımlılıkları okumak için bir akış oluşturun.
override WriteFile(string, IOConfig) Bağımlılıkları yazmak için bir akış oluşturun.

Ayrıca bakınız