FileSystem

FileSystem class

Dosya sistemi kapsüllemesi. Aspose.3D bunu bağımlılıkları okumak/yazmak için kullanır.

public abstract class FileSystem : IDisposable

yöntemler

İsimTanım
virtual Dispose()Dosya sistemini atın ve kaynaklarını serbest bırakın.
abstract ReadFile(string, IOConfig)Bağımlılıkları okumak için bir akış oluşturun.
abstract WriteFile(string, IOConfig)Bağımlılıkları yazmak için bir akış oluşturun.

Ayrıca bakınız