FileSystem

FileSystem class

Dosya sistemi kapsüllemesi. Aspose.3D bunu bağımlılıkları okumak/yazmak için kullanır.

public abstract class FileSystem : IDisposable

yöntemler

İsim Tanım
virtual Dispose() Dosya sistemini atın ve kaynaklarını serbest bırakın.
abstract ReadFile(string, IOConfig) Bağımlılıkları okumak için bir akış oluşturun.
abstract WriteFile(string, IOConfig) Bağımlılıkları yazmak için bir akış oluşturun.

Ayrıca bakınız