FVector2

FVector2(float, float)

Yeni bir örneğini başlatırFVector2 .

public FVector2(float x, float y)

Ayrıca bakınız


FVector2(Vector2)

Yeni bir örneğini başlatırFVector2 .

public FVector2(Vector2 vec)

Ayrıca bakınız