FVector3

FVector3 structure

Üç bileşenli bir kayan vektör.

public struct FVector3

yapıcılar

İsim Tanım
FVector3(Vector3) Yeni bir örneğini başlatırFVector3 .
FVector3(Vector4) Yeni bir örneğini başlatırFVector4 .
FVector3(float, float, float) Yeni bir örneğini başlatırFVector3 .

yöntemler

İsim Tanım
Cross(FVector3) İki vektörün çapraz çarpımı
Normalize() Bu örneği normalleştirir.
override ToString() FVector3
operator + + Operatör aşırı yüklemesi
explicit operator
operator * * Operatör aşırı yüklemesi
operator - - Operatör aşırı yüklemesi (2 operators)

Alanlar

İsim Tanım
static readonly UnitScale Tüm bileşenleri içeren birim ölçek vektörünün tümü 1
static readonly Zero Sıfır vektörü.
x x bileşeni.
y Y bileşeni.
z Y bileşeni.

Ayrıca bakınız