FVector3

FVector3 structure

Üç bileşenli bir kayan vektör.

public struct FVector3

yapıcılar

İsimTanım
FVector3(Vector3)Yeni bir örneğini başlatırFVector3 .
FVector3(Vector4)Yeni bir örneğini başlatırFVector4 .
FVector3(float, float, float)Yeni bir örneğini başlatırFVector3 .

yöntemler

İsimTanım
Cross(FVector3)İki vektörün çapraz çarpımı
Normalize()Bu örneği normalleştirir.
override ToString()FVector3
operator ++ Operatör aşırı yüklemesi
explicit operator
operator ** Operatör aşırı yüklemesi
operator -- Operatör aşırı yüklemesi (2 operators)

Alanlar

İsimTanım
static readonly UnitScaleTüm bileşenleri içeren birim ölçek vektörünün tümü 1
static readonly ZeroSıfır vektörü.
xx bileşeni.
yY bileşeni.
zY bileşeni.

Ayrıca bakınız