ReadFile

LocalFileSystem.ReadFile method

Bağımlılıkları okumak için bir akış oluşturun.

public override Stream ReadFile(string fileName, IOConfig options)
ParametreTipTanım
fileNameString
optionsIOConfig

Ayrıca bakınız