MathUtils

MathUtils class

Bir dizi faydalı matematiksel yardımcı program.

public class MathUtils

yöntemler

İsimTanım
static Clamp(double, double, double)Değeri [min, maks] aralığına sabitleyin
static ToDegree(double)Bir sayıyı radyandan dereceye dönüştürme
static ToDegree(float)Bir sayıyı radyandan dereceye dönüştürme
static ToDegree(Vector3)BirVector3 radyandan dereceye.
static ToDegree(double, double, double)Bir sayıyı radyandan dereceye dönüştürme
static ToRadian(double)Bir sayıyı dereceden radyan ‘ye dönüştürün
static ToRadian(float)Bir sayıyı dereceden radyan ‘ye dönüştürün
static ToRadian(Vector3)BirVector3 dereceden radian ‘ye
static ToRadian(double, double, double)Bir vektörü dereceden radyan ‘ye dönüştürün

Ayrıca bakınız