Matrix4

Matrix4 structure

4x4 matris uygulaması.

public struct Matrix4

yapıcılar

İsimTanım
Matrix4(double[])Yeni bir örneğini başlatırMatrix4 yapı.
Matrix4(FMatrix4)OluşturMatrix4 birFMatrix4 instance
Matrix4(Vector4, Vector4, Vector4, Vector4)4 satırdan matris oluşturur.
Matrix4(double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double)Yeni bir örneğini başlatırMatrix4 yapı.

Özellikleri

İsimTanım
static Identity { get; }Kimlik matrisini alır.
Determinant { get; }Matrisin determinantını alır.

yöntemler

İsimTanım
static Rotate(Quaternion)Bir quaternion ‘den bir döndürme matrisi oluşturun
static Rotate(double, Vector3)Döndürme açısı ve axis ile bir döndürme matrisi oluşturun
static RotateFromEuler(Vector3)Euler açısından bir döndürme matrisi oluşturun
static RotateFromEuler(double, double, double)Euler açısından bir döndürme matrisi oluşturun
static Scale(double)x ekseni, y ekseni ve z ekseni boyunca ölçeklenen bir matris oluşturur.
static Scale(Vector3)x ekseni, y ekseni ve z ekseni boyunca ölçeklenen bir matris oluşturur.
static Scale(double, double, double)x ekseni, y ekseni ve z ekseni boyunca ölçeklenen bir matris oluşturur.
static Translate(Vector3)x ekseni, y ekseni ve z ekseni boyunca öteleyen bir matris oluşturur
static Translate(double, double, double)x ekseni, y ekseni ve z ekseni boyunca öteleyen bir matris oluşturur
Concatenate(Matrix4)İki matrisi birleştirir
Decompose(out Vector3, out Vector3, out Quaternion)
Inverse()Bu örneği tersine çevirir.
Normalize()Bu örneği normalleştirir.
SetTRS(Vector3, Vector3, Vector3)Matrisi çeviri/döndürme/ölçek ile başlatır
ToArray()Matrisi diziye dönüştürür.
override ToString()Bir döndürürStringakımı temsil edenMatrix4 .
Transpose()Bu örneği transpoze eder.
operator *İki matrisi çarpın (4 operators)

Alanlar

İsimTanım
m00m00.
m01m01.
m02m02.
m03m03.
m10m10.
m11m11.
m12m12.
m13m13.
m20m20.
m21m21.
m22m22.
m23m23.
m30m30.
m31m31.
m32m32.
m33m33.

Ayrıca bakınız