MemoryFileSystem

MemoryFileSystem class

MemoryFileSystemokuma/yazma işlemlerini belleğe eşler.

public class MemoryFileSystem : FileSystem

yapıcılar

İsimTanım
MemoryFileSystem()Default_Constructor

Özellikleri

İsimTanım
FileNames { get; }Bu bellek dosya sistemindeki dosya adları.

yöntemler

İsimTanım
virtual Dispose()Dosya sistemini atın ve kaynaklarını serbest bırakın.
GetFileContent(string)Belirtilen dosyanın ham içeriğini döndürür. ThrowFileNotFoundException belirtilen dosya mevcut değilse.
override ReadFile(string, IOConfig)Bağımlılıkları okumak için bir akış oluşturun.
override WriteFile(string, IOConfig)Bağımlılıkları yazmak için bir akış oluşturun.

Ayrıca bakınız