MemoryFileSystem

MemoryFileSystem class

MemoryFileSystemokuma/yazma işlemlerini belleğe eşler.

public class MemoryFileSystem : FileSystem

yapıcılar

İsim Tanım
MemoryFileSystem() Default_Constructor

Özellikleri

İsim Tanım
FileNames { get; } Bu bellek dosya sistemindeki dosya adları.

yöntemler

İsim Tanım
virtual Dispose() Dosya sistemini atın ve kaynaklarını serbest bırakın.
GetFileContent(string) Belirtilen dosyanın ham içeriğini döndürür. ThrowFileNotFoundException belirtilen dosya mevcut değilse.
override ReadFile(string, IOConfig) Bağımlılıkları okumak için bir akış oluşturun.
override WriteFile(string, IOConfig) Bağımlılıkları yazmak için bir akış oluşturun.

Ayrıca bakınız