RelativeRectangle

RelativeRectangle structure

Göreceli dikdörtgen Göreceli bileşen ile mutlak değer arasındaki formül şudur: Ölçek * (Referans Genişliği) + offset Dolayısıyla, mutlak bir değeri temsil etmesini istiyorsak, tüm ölçek alanlarını sıfır bırakın ve bunun yerine ofset alanlarını kullanın.

public struct RelativeRectangle

Özellikleri

İsimTanım
OffsetHeight { get; set; }height için ofseti alır veya ayarlar
OffsetWidth { get; set; }width için ofseti alır veya ayarlar
OffsetX { get; set; }X koordinatı için ofseti alır veya ayarlar
OffsetY { get; set; }Y koordinatı için ofseti alır veya ayarlar
ScaleHeight { get; set; }Göreli yükseklik
ScaleWidth { get; set; }Göreli genişlik
ScaleX { get; set; }Göreli koordinat X
ScaleY { get; set; }Göreli koordinat Y

yöntemler

İsimTanım
static FromScale(float, float, float, float)Bir yapı oluşturunRelativeRectangle tüm ofset alanları sıfır ve verilen parametrelerden ölçek alanları ile.
ToAbsolute(Rectangle)Göreli dikdörtgeni mutlak dikdörtgene dönüştürün
ToAbsolute(Size)Göreli dikdörtgeni mutlak dikdörtgene dönüştürün
override ToString()Bu örneğin değerini a’ya dönüştürürString.

Ayrıca bakınız