SemanticAttribute

SemanticAttribute class

Kullanıcının statik bildirimi için kendi yapısını kullanmasına izin verVertexDeclaration

[AttributeUsage(AttributeTargets.Field)]
public sealed class SemanticAttribute : Attribute

yapıcılar

İsim Tanım
SemanticAttribute(VertexFieldSemantic) SemanticAttribute
SemanticAttribute(VertexFieldSemantic, string) SemanticAttribute

Özellikleri

İsim Tanım
Alias { get; } Köşe alanının diğer adı
Semantic { get; } Köşe alanının anlamı

Ayrıca bakınız