Semantic

SemanticAttribute.Semantic property

Köşe alanının anlamı

public VertexFieldSemantic Semantic { get; }

Ayrıca bakınız