Equals

Equals(Vector2)

İki vektör2’nin ‘ye eşit olup olmadığını kontrol edin

public bool Equals(Vector2 rhs)
ParametreTipTanım
rhsVector2Sağ taraftaki değer.

Geri dönüş değeri

Tüm bileşenler aynı şekilde eşitse doğrudur.

Ayrıca bakınız


Equals(object)

İki vektör2’nin ‘ye eşit olup olmadığını kontrol edin

public override bool Equals(object obj)
ParametreTipTanım
objObjectKarşılaştırılacak nesne.

Geri dönüş değeri

Tüm bileşenler aynı şekilde eşitse doğrudur.

Ayrıca bakınız