Vector2

Vector2(double)

Yeni bir örneğini başlatırVector2 yapı.

public Vector2(double s)
ParametreTipTanım
sDoubleS.

Ayrıca bakınız


Vector2(FVector2)

Yeni bir örneğini başlatırVector2 yapı.

public Vector2(FVector2 vec)
ParametreTipTanım
vecFVector2Float içinde vektör.

Ayrıca bakınız


Vector2(double, double)

Yeni bir örneğini başlatırVector2 yapı.

public Vector2(double x, double y)
ParametreTipTanım
xDoublex koordinatı.
yDoubley koordinatı.

Ayrıca bakınız