Vector3

Vector3 structure

Üç bileşenli bir vektör.

public struct Vector3 : IComparable<Vector3>

yapıcılar

İsimTanım
Vector3(Color)Yeni bir örneğini başlatırVector3 yapı.
Vector3(double)Yeni bir örneğini başlatırVector3 yapı.
Vector3(FVector3)Yeni bir örneğini başlatırVector3 yapı.
Vector3(Vector4)Yeni bir örneğini başlatırVector3 yapı.
Vector3(double, double, double)Yeni bir örneğini başlatırVector3 yapı.

Özellikleri

İsimTanım
Length { get; }Bu vektörün uzunluğunu alır.
Length2 { get; }Uzunluğun karesini alır.

yöntemler

İsimTanım
AngleBetween(Vector3)İki yön arasındaki iç açıyı hesaplayın İki yön normalleştirilmeyebilir vektörler
AngleBetween(Vector3, Vector3)İki yön arasındaki iç açıyı hesaplayın İki yön normalleştirilmeyebilir vektörler
CompareTo(Vector3)Geçerli vektörü başka bir örnekle karşılaştırın.
Cos()Her bileşende kosinüs hesaplar
Cross(Vector3)İki vektörün çapraz çarpımı
Dot(Vector3)İki vektörün nokta çarpımını alır
override Equals(object)İki vektör3 eşittir olup olmadığını kontrol edin
override GetHashCode()Vector3 ’nin karma kodunu alır
Normalize()Bu örneği normalleştirir.
Set(double, double, double)Bir çağrıda x/y/z bileşenini ayarlar.
Sin()Her bileşende sinüsü hesaplar
override ToString()Bir döndürürStringakımı temsil edenVector3 .
operator ++ için operatör aşırı yüklemesi
operator // için operatör aşırı yüklemesi
operator ==Vector3 için eşit operatör
explicit operator
operator !=Vector3 için eşit olmayan operatör
operator ** için operatör aşırı yüklemesi (3 operators)
operator -- için operatör aşırı yüklemesi (2 operators)

Alanlar

İsimTanım
static readonly OriginBaşlangıç konumunu alır.
static readonly UnitScaleBirim ölçek vektörünü alır.
static readonly XAxisX eksenini alır.
static readonly YAxisY eksenini alır.
static readonly ZAxisZ eksenini alır.
xx bileşeni.
yY bileşeni.
zz bileşeni.

Ayrıca bakınız