Cross

Vector3.Cross method

İki vektörün çapraz çarpımı

public Vector3 Cross(Vector3 rhs)
Parametre Tip Tanım
rhs Vector3 Sağ taraf değeri.

Geri dönüş değeri

İki çapraz ürünVector3s.

Ayrıca bakınız